Klasifikácia API

Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na: zážihové (benzínové) označené písmenom „S“ (Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C“ (Commercial). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A“ vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia "S", je olej prioritne určený pre benzínové motory, ak "C", pre naftové motory.

Napr.:
SJ/CF - Olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory
CE/SG - Olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory

Benzínové motory


API SN – Uvedený v októbri 2010 pre vozidlá z roku 2011 a staršie. Navrhnutý tak aby poskytoval lepšiu ochranu proti usadeninám pri vysokých teplotách, prísnejšiu kontrolu kalov a kompatibilitu s tesnením. API SN with Resource Conserving zodpovedá ILSAC GF-5 tým, že kombinuje výkonnosť API SN so zlepšenou úsporou paliva, ochranou turbodúchadla, kompatibilitou so systémami riadenia emisií a ochranou motorov pracujúcich s palivami obsahujúcimi etanol až do E85.

API SN Plus - API SN Plus je nová klasifikácia API, ktorá je uvedená od 1. mája 2018 a ktorú možno používať popri API SN, API SN s ochranou životného prostredia a ILSAC GF-5. Bola vyvinutá v súlade s požiadavkou výrobcov OEM na motorové oleje, ktoré môžu chrániť pred potenciálne katastrofickými účinkami nízkorýchlostneho predzápalového systému.

API SP - Uvedený  na trh v máji 2020, navrhnutý tak, aby poskytoval ochranu pred nízkootáčkovým predzápalom (LSPI), ochranu proti opotrebovaniu rozvodovej reťaze, vylepšenú ochranu proti usadeninám piestov a turbodúchadiel pri vysokých teplotách a prísnejšiu kontrolu kalu a lakov. Výkon API SP so zlepšenou spotrebou paliva, ochranou systému regulácie emisií a ochranou motorov pracujúcich s palivami obsahujúcimi etanol až do E85.

Naftové motory


API CK-4 - Servisná kategória API CK-4 popisuje oleje pre použitie vo vysokootáčkových vznetových motoroch so štvortaktným cyklom, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali emisné normy pre cestné a necestné motory modelového roku 2017, ako aj pre vznetové motory predchádzajúceho modelového roku. Tieto oleje sú formulované na použitie vo všetkých aplikáciách s naftovými palivami s obsahom síry do 500 ppm (0,05 % hmotnostných). Použitie týchto olejov s palivom s obsahom síry vyšším ako 15 ppm (0,0015 % hmotnostných) však môže ovplyvniť životnosť systému následnej úpravy výfukových plynov a/alebo interval výmeny oleja. Tieto oleje sú obzvlášť účinné pri udržiavaní udržateľnosti systémov regulácie emisií, kde sa používajú filtre pevných častíc a ďalšie pokročilé systémy následnej úpravy výfukových plynov. Oleje API CK-4 sú navrhnuté tak, aby poskytovali zvýšenú ochranu proti oxidácii oleja, strate viskozity vplyvom strihu a prevzdušňovaniu oleja, ako aj ochranu proti otrave katalyzátora, zablokovaniu filtra pevných častíc, opotrebovaniu motora, usadeninám na pieste, zhoršeniu vlastností pri nízkych a vysokých teplotách a zvýšenie viskozity v dôsledku sadzí. Oleje API CK-4 prekračujú výkonnostné kritériá API CJ-4, CI-4 s CI-4 PLUS, CI-4 a CH-4 a môžu účinne mazať motory vyžadujúce tieto prevádzkové kategórie API. Pri použití oleja CK-4 s palivom s obsahom síry vyšším ako 15 ppm sa obráťte na výrobcu motora, ktorý vám odporučí servisné intervaly.


Motorové oleje


API SA – Oleje bez prísad do motorov pracujúcich v miernych podmienkach. Boli určené pre mazanie motorov automobilov vyrobených v rokoch 1940-1950. Zastaraná.

API SB – Oleje do benzínových motorov automobilov, ktoré obsahujú jednoduché prísady proti vytváraniu vysokoteplotných usadenín, nízkoteplotných kalov, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené 1954-1967). Zastaraná.

API SC – Oleje do benzínových motorov . Obsahujú prísady skupiny proti vysokoteplotným usadeninám, nízkoteplotným kalom, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené 1964 – 1967). Zastaraná.

API SD – Minerálne oleje do benzínových motorov. Obsahujú prísady skupiny SC a lepšie znášajú aj dlhodobé zaťaženie motorov, pretože obsahujú vysokotlakové, viskozitné a protioderové prísady. Ide o skupinu, ktorej oleje boli najčastejšie používané. Zastaraná.

API SE – Oleje do benzínových motorov osobných automobilov. Obsahujú prísady proti vysokotepelným usadeninám, nízkotepelným kalom, korózii a opotrebovaniu. Vhodné pre mimoriadne veľké namáhanie (pre motory vyrobené v roku 1971 – 1979). Zastaraná.

API SF - Oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín

API SG – Oleje do benzínových motorov osobných a ľahkých nákladných automobilov, modelov od roku 1989. Oleje vyhovujú nárokom výkonnostnej triedy CC pre naftové motory. Môžu sa používať aj v naftových motoroch, kde sa odporúča výkonnostná trieda SE. Oleje zaradené v tejto triede môžeme spravidla používať vo vozidlách s katalyzátorom. Zastaraná.

API SH – Oleje do benzínových motorov rovnakého určenia ako oleje výkonnostnej triedy SG, avšak sú testované so sprísnenými požiadavkami na reprodukovateľnosť motorových skúšok podľa Code of Practice. Táto trieda bola zavedená v roku 1993 a prakticky zaručuje možnosť maximálneho využívania výmenných intervalov odporúčaných výrobcami automobilov. Zastaraná.

API SJ – Oleje do benzínových motorov. Vysoká kvalita zohľadňujúca prísne emisné limity a nároky na úsporu paliva. Trieda zavedená 1.1.1997. Súčasná.

API SL – Pre všetky súčasné a staršie motory. Kategória zavedená v roku 2001. Súčasná.

API SM – Pre všetky súčasné motory. Kategória zavedená v novembri 2004. Oleje klasifikácie SM obsahujú aditíva na kontrolovanie usadenín, aditíva pre zníženie oxidácie oleja, pre zníženie opotrebovania a aditíva zlepšujúce vlastnosti oleja pri nízkych teplotách. Súčasná.

API CA – Oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s malým obsahom síry v miernych prevádzkových podmienkach (motory vyrobené 1940 – 1960). Zastaraná.

API CB – Oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s väčším obsahom síry. Sú v nich prísady proti korózii a vysokotepelným usadeninám (motory vyrobené 1949 – 1964). Zastaraná.

API CC – Oleje do nepreplňovaných alebo čiastočne preplňovaných naftových motorov pracujúcich pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení, s palivom so širokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré vyžadujú veľmi účinnú ochranu proti vysokoteplotným usadeninám a proti korózii ložísk (1964 – 1967). Zastaraná.

API CD – Oleje do preplňovaných naftových motorov spaľujúce motorovú naftu s premenlivým a vysokým obsahom síry. Obsahujú prísady, ktoré majú schopnosť potláčať vznik opotrebovania a korózie (motory vyrobené 1970 – 1979). Zastaraná.

API CD II– Zavedená v roku 1987. Pre dvojtaktné motory. Zastaraná.

API CE – Oleje do preplňovaných a vysoko preplňovaných naftových motorov pracujúcich v ťažkej prevádzke. Môžu nahrádzať aj oleje triedy CD (motory vyrobené od roku 1983 - 1984). Zastaraná.

API CF – Oleje do štvortaktných naftových motorov s nepriamym vstrekovaním, najmä motorov terénnych automobilov spaľujúcich motorovú naftu s obsahom síry viac ako 0.5 %. Bez kontroly emisií, vylepšené vlastnosti. Pre motory vyrábané od roku 1994. Môže byť použitý namiesto CD olejov. Súčasná.

API CF 2 – Oleje pre dvojtaktné naftové motory vyžadujúce kontrolu oteru a tvorby usadenín. Môže byť použitý namiesto CD II olejov. Súčasná.

API CF 4 – Oleje pre veľkoobjemové alebo rýchlobežné naftové motory ťažkých nákladných áut, pracujúce najmä v diaľničnej prevádzke. Pre modely od roku 1990. Môže byť použité namiesto CE olejov. Súčasná.

API CG 4 – Oleje pre zvlášť vysoko namáhané rýchlobežné naftové motory spaľujúce v diaľničnej prevádzke motorovú naftu s 0.05 % obsahom síry a pri terénnom použití motorovú naftu s 0.5 % obsahom síry. Pre modely od roku 1994. Môže byť použité namiesto CD, CE a CF-4 olejov. Súčasná.

API CH 4 – Kategória zavedená v roku 1998. Pre vysoko rýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 1998. CH 4 oleje majú špeciálne zloženie pre použitie s palivom s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4 a CG 4 olejov.

API CI 4 - Kategória zavedená v roku 2002. Pre vysoko rýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 2004, zavedených v roku 2002. CI 4 oleje majú špeciálne zloženie a trvanlivosť pre používanie v motoroch s recirkuláciou výfukových splodín (EGR).Určený pre použitie v motoroch, ktoré používajú palivo s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4, CG 4 a CH 4 olejov. Súčasná.

API CJ 4 (od r. 2006) - vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahusteniu sadzami a vynikajúca čistota piestu, pre motory spaľujúce palivá pod 0,05% síry a vyhovujúce emisným limitom z r. 2007 pri použití filtra pevných častíc (PDF)
 

Prevodové oleje


API GL 1 – Málo zaťažované prevodovky

API GL 2 – Priemyselné a šnekové prevodovky

API GL 3 – Normálne zaťažované prevodovky

API GL 4 – Vysoko zaťažované a málo zaťažované hypoidné prevodovky

API GL 5 – Vysoko zaťažované hypoidné prevodovky

Viskozitné triedy : 75W-x, 80W-x, 80W, 85W, 80, 90, 140, 250,

x môže byť 80, 85, 90 a 140